Please wait...

'

O Nas

Misją fundacji Katalyst Education, opartą na filozofii Otwartych Zasobów Edukacyjnych, jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów w Polsce, poprzez tworzenie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i dostarczanie usług wspierających optymalne ich wykorzystanie.

Wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów szkolnictwa ogólnego (od przedszkola do końca szkoły średniej) zainteresowaliśmy się w 2012 roku, gdy dowiedzieliśmy się o pewnym problemie, z jakim borykało się wiele mniej zamożnych rodzin. Szkoły wymagały, by to rodzice zapewnili podręczniki, jednakże ich ceny były tak wysokie, że wielu z tych rodzin nie było na nie stać.

Dodatkowo, większość podręczników szkolnych zawierała karty ćwiczeń do wypełniania, przez co mogły być wykorzystane tylko raz. Ograniczało to możliwość przekazywania ich młodszym uczniom. Z tego powodu dzieci nie mogły korzystać z używanych książek, co najbardziej uderzało w budżety mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Od tamtej pory sytuacja znacznie się poprawiła. W 2014 roku Ministerstwo Edukacji wprowadziło otwarte cyfrowe podręczniki dla szkolnictwa ogólnego oraz zaczęło współfinansować zakup podręczników drukowanych. Jednocześnie nakłoniło wydawców do wydzielenia ćwiczeń z podręczników, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie.

Mimo wielu zmian, w polskim systemie edukacji pozostaje poważny problem potęgujący nierówne szanse dzieci o niższym statusie ekonomicznym. Według raportu Open Society Institute, co drugi uczeń w Polsce korzysta lub korzystał z płatnych korepetycji, a wiele rodzin nie wynajmuje korepetytorów, bo po prostu ich na to nie stać. W rezultacie niektóre dzieci już na samym początku swojej drogi są w gorszej sytuacji niż ich rówieśnicy.

Jesteśmy przekonani, iż technologie cyfrowe mogą pomóc rozwiązać wyżej opisany problem, a także wiele innych, jakie na co dzień trapią polski system edukacji. Cyfrowe materiały edukacyjne pozwalają uczyć się w dowolnym czasie, dowolnym miejscu i dowolnym tempie.

Technologie cyfrowe umożliwiają tworzenie wysokiej jakości narzędzi edukacyjnych stosunkowo niskim kosztem. W trakcie rozległego badania rynku Fundacja Katalyst Education zidentyfikowała kilkanaście potrzeb edukacyjnych, które można by zaspokoić za pomocą dedykowanych cyfrowych narzędzi i znacząco przyczynić się do wyrównywania szans w nauce. Obecnie realizujemy trzy z tych pomysłów: wideokanał Pi-stacja, repozytorium podręczników akademickich CNX/OpenStax, oraz Mapę Karier. Więcej na stronie: PROJEKTY.

Jesteśmy organizacją non-profit i częścią grupy White Star Foundations w Polsce. Wspiera nas The Brian D. Patterson USA-International Foundation. Więcej informacji na: http://whitestarfoundations.org/pl.