Please wait...

'

Projekty

PI-STACJA

Pi-stacja to repozytorium krótkich filmów edukacyjnych docelowo pokrywających całą podstawę programową kształcenia ogólnego i ściśle do niej dopasowanych. Zaczynamy od matematyki, ale zamierzamy stworzyć filmy aż dla 16 przedmiotów. Dla samej tylko matematyki powstanie ponad 800 filmów, a dla wszystkich przedmiotów będzie ich około 10 tysięcy. Naszym celem jest wyrównywanie szans uczniów poprzez zapewnianie dostępu do dobrej jakości materiałów edukacyjnych, z których można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie. Zważywszy, że filmy będzie można pobrać na dysk lub oglądać online, wierzymy, że uczniowie uznają je za wyjątkowe narzędzie uzupełniające edukację. Wszystkie wyprodukowane przez nas filmy będą dostępne za darmo na YouTube i na portalu projektu
Pi-stacja. Więcej na: www.pistacja.tv.

ptv-about

MAPA KARIER

Mapa Karier prezentuje w atrakcyjnej dla dzieci formie informacje o zawodach i dziedzinach wiedzy wymaganych do ich wykonywania. Jej celem jest zmotywowanie uczniów do nauki poprzez skłonienie ich do głębszego zastanowienia się nad swoją przyszłością i drogami, które do niej prowadzą. Mapa Karier pokaże, jakie umiejętności i kompetencje przedmiotowe zdobywane w szkole podstawowej, gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej są przydatne w konkretnych zawodach, zwracając jednocześnie uwagę na rolę przedmiotów ścisłych. Narzędzie będzie miało dwie wersje dostosowane do potrzeb dzieci oraz do potrzeb młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Podobnie jak wszystkie inne realizowane przez nas projekty, Mapa Karier będzie narzędziem całkowicie darmowym, dostępnym dla każdego, kto ma połączenie z internetem. Zostanie również dostosowane do urządzeń mobilnych.

CNX / OPENSTAX

Projekt CNX/OPENSTAX będzie składał się z dwóch podprojektów. Pierwszy to otwarta platforma dla cyfrowych podręczników akademickich, zapewniająca możliwość dostosowywania podręczników poprzez adaptację istniejących treści i ich ponowną publikację. Drugi, mający na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych przez studentów, zakłada publikację darmowych i otwartych podręczników akademickich wysokiej jakości. Oba podprojekty będą rozwijane we współpracy z ośrodkami akademickimi w Polsce i Rice University w Stanach Zjednoczonych. Opracowana przez Rice University platforma CNX (http://cnx.org) jest uważana w Stanach Zjednoczonych za jedno z dwóch najważniejszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) dla szkolnictwa wyższego. Podręczniki udostępnione na tej platformie w ramach projektu Openstax (http://openstax.org) są wykorzystywane przez 20% studentów w Stanach Zjednoczonych.